Utveckling, design och research

Kombinationen av teknisk know-how inom varptrikå, quilt samt konvertering sätter Facilette i en unik position. Med vårt kontaktnät world-wide av leverantörer och kunder, samt nära samarbete med högskolor och institutioner, kan vi söka information och lösa de problem eller idéer som uppkommer på ett rationellt sätt.

Förutom att ta fram nya produkter utifrån kundens önskemål, idéer och krav, arbetar vi ständigt med att vidareutveckla våra nuvarande produkter till nya ändamål. Varje produkt är på så sätt ett resultat av ett samarbete mellan oss och våra kunder.

Detta gör Facilette till en attraktiv och aktiv part i utvecklings- och produktionssammanhang.

Facilette utveckling